U heeft geen producten in uw winkelwagen.

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Privacybeleid

Inleiding

In ons bedrijf zijn vertrouwelijkheid, veiligheid en zorgvuldigheid belangrijke begrippen. Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en goed werkgeverschap betekenen bij ons ook dat wij volgens de regels omgaan met persoonsgegevens en privacy.

Hoe wij daarmee omgaan, leest u in dit document. Wanneer u van mening bent dat deze regels niet goed staan vermeld of worden nageleefd, dan verzoeken wij u dringend contact op te nemen met de heer A.S. van Praagh (directie@leeuwin.nl).


Vertrouwelijkheid

Wij zijn Leeuwin B.V., handelend onder de namen Leeuwin’s Serviezenhuis, DeCadeaulijst.nl en Serviezenhuis.com .

Wij werken volgens de privacywet- en regelgeving. Wij verwerken uw gegevens vertrouwelijk, veilig en zorgvuldig en respecteren uw rechten.

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zoveel mogelijk beperkt. De inbreuk zal niet onevenredig zijn. De informatie wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Wij verwerken persoonsgegevens onder andere van ons personeel, onze zakelijke relaties en klanten. In bijzondere gevallen zullen wij uw (vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige) toestemming vragen voor verwerking. Uw toestemming zal worden vastgelegd en bewaard. U kunt in beginsel gegeven toestemming weer intrekken.


Personeel

Wij bewaren de persoonsgegevens van onze medewerkers in verband met onderstaande onderwerpen zo lang als noodzakelijk, dus voor de kortst mogelijke termijn.

-          Loonadministratie intern

-          Loonadministratie extern via partners met verwerkingsovereenkomst

-          Bijhouden jubilea, verjaardagen

-          Administratie van opleidingen, trainingen, certificaten

-          Veiligheidszaken, zoals presentie in geval van noodsituaties (alleen naam en datum)

-          Klantencontacten, ten behoeve van opvolging in after-sales en repeat-sales dienstverlening (alleen naam en datum)

-          Interactie via sociale media en andere digitale communicatietechnologie (op ieder moment door medewerker eenzijdig en zonder sanctie te beëindigen)


Relaties en klanten

Wij bewaren de persoonsgegevens van onze relaties en klanten in verband met onderstaande onderwerpen zo lang als noodzakelijk, dus voor de kortst mogelijke termijn. In enkele gevallen gelden wettelijke bewaartermijnen. Voor andere hanteren wij interne richtlijnen:

-          Wij bewaren gegevens in verband met geplaatste bestellingen en uitgestelde leveringen. Dit betreft (voor zover beschikbaar): de bestelde artikelen, naam, adres, telefoonnummer(-s) en e-mailadressen. Deze gegevens zijn passief oproepbaar en worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.
Voor digitale bestellingen geldt het bovenstaande, met dien verstande dat wij naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens bewaren om de bestelling uit te voeren en de klanten van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Door bij een digitale bestelling een gebruikersaccount (ook: “user account” of “account”) aan te maken, slaan wij met toestemming van de klant diens persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot bestellingen en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren met voor de accounthouder naar onze inschatting relevante informatie.

-          Wij bewaren gegevens in verband met deelname aan onze spaarsystemen “Klantenkaart” en “Lampe Berger Spaarkaart”/”Maison Berger Spaarkaart”. Dit betreft (voor zover beschikbaar): de gekochte/bestelde artikelen, in het verleden (elders) aangeschafte of ontvangen artikelen, in de toekomst gewenste artikelen, naam, adres, telefoonnummer(-s) en e-mailadressen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor naar het oordeel van Leeuwin BV belangrijke informatie met betrekking tot deze producten of aanverwante producten. Deze worden niet voor andere marketingdoeleinden aangewend.

-          Wij bewaren gegevens in verband met vragen per e-mail. Het mailbericht wordt bewaard voor naslag en eventuele vervolgaanvragen, tezamen met eventuele door Leeuwin BV aangemaakte ermee verband houdende vragen aan externe leveranciers en andere relaties en/of offertes. Deze gegevens zijn passief oproepbaar en worden niet zonder expliciete toestemming gebruikt voor marketingdoeleinden.

-          Wij bewaren gegevens in verband met productvragen, assortimentsvragen, vragen over onze werkwijzen en offerteaanvragen. Dit betreft (voor zover beschikbaar): naam, adres, telefoonnummer(-s) en e-mailadressen. Deze gegevens zijn passief oproepbaar en worden niet zonder expliciete toestemming gebruikt voor marketingdoeleinden.

-          Wij bewaren gegevens in verband met klachten, tips en andere feedback over klantencontacten, percepties van en ervaringen met onze winkel, van de fysieke gebouwen en de omgeving daarvan en de digitale vertegenwoordigingen, weergaven en vermeldingen van ons bedrijf, of onze producten en diensten. Dit betreft (voor zover beschikbaar): naam, adres, telefoonnummer(-s) en e-mailadressen. Deze gegevens zijn passief oproepbaar en worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

-          Wij bewaren gegevens in verband met het plaatsen van bestellingen en het doen van aanvragen bij onze potentiële leveranciers. Dit betreft (voor zover beschikbaar): naam, adres, telefoonnummer(-s) en e-mailadressen. E-mails worden integraal bewaard.

-          Wij bewaren gegevens in verband met recensies. Bij door onze bedrijf aangeboden mogelijkheden om te recenseren, kan de gebruiker zelf kiezen om de naam of andere persoonlijke gegevens toe te voegen. Wij zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen of om andere redenen niet te publiceren. Wij beschouwen recensies als deel van de marketingmix en zijn voor het al dan niet publiceren van recensies geen verantwoording verschuldigd. Wij zullen recensies niet zodanig wijzigen, dat de kennelijke betekenis hiervan verandert, en streven ernaar om recensies uitsluitend te wijzigen ten behoeve van helder taalgebruik of een verkorte weergave voor een betere leesbaarheid en een betere ervaring op onze website. Hiertoe kunnen ook limieten op de lengte van een recensie worden ingezet.

-          Wij bewaren geen individuele persoonsgegevens van gebruikers van onze websites, tenzij deze in bestellingen, recensies, of vragen als hier boven genoemd resulteren.

-          Leeuwin's Serviezenhuis zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van een bestelling of vraag. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van gegevens te respecteren.

-          Gebruik van cookies:
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de internetbrowser worden opgeslagen op de computer of het smart device. Leeuwin’s Serviezenhuis gebruikt cookies om gebruikers geautomatiseerd te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Leeuwin's Serviezenhuis geen cookies ontvangt.


Social Media

Als u deelneemt aan social media als Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn, enzovoort, dient u bekend te zijn met de hulpmiddelen die deze sites bieden voor het instellen van uw voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via uw sociale-mediaprofiel(en). Wanneer wij in dit kader persoonsgegevens verwerken, zijn wij ook gebonden aan dit privacybeleid.Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zoals informatie over gezondheid en lidmaatschap van een vakbond verwerken wij niet, tenzij met uw toestemming of strikt binnen de grenzen van de wet. Daaronder vallen in elk geval, voor zover deze bekend zijn, de volgende onderwerpen:

-          Medische informatie medewerkers

-          Incidentenwaarschuwingssysteem

-          BSN

-          Wettelijke verplichting.

 

Veiligheid

Wij spannen ons maximaal in om uw privacy te waarborgen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en hebben alleen toegang tot informatie nodig voor de uitoefening van hun functie. Ons computernetwerk en gebouw is beveiligd voor dit doel. 

In het geval dat, ondanks onze veiligheidsmaatregelen, persoonsgegevens in handen (kunnen) zijn gekomen van derden zonder toegangsrechten, zullen wij u direct informeren, alsmede de Autoriteit persoonsgegevens.


Verwerking voor en door derden

Wij maken gebruik van de diensten van andere bedrijven. Dat valt onder onze verantwoordelijkheid. Wij sloten en sluiten met deze bedrijven verwerkingsovereenkomsten.


Zorgvuldigheid

Wanneer u informatie wilt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij u deze informatie pas geven na een positieve identificatie. U heeft dan recht op:

-          inzage in door ons van u vastgelegde gegevens;

-          correctie of verwijdering;

-          bezwaar tegen bepaalde wijzen van gebruik.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar kunt u indienen bij de heer A.S. van Praagh, Oudkerkhof 19-23, 3512 GH Utrecht, directie@leeuwin.nl met een kopie van uw identiteitsbewijs. Wij zullen dan binnen 2 weken reageren.

 

Vragen, bijgewerkte versies, branchevereniging

Indien u nog vragen mocht hebben over het privacybeleid van Leeuwin’s Serviezenhuis, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze medewerkers helpen u verder als u informatie nodig hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van ons privacybeleid nodig mocht zijn, dan vind u op de homepagina’s van al onze websites altijd een link naar de meest recente versie van deze informatie.

 

Utrecht, mei 2018, versie 1.0180516a

Dit privacybeleid is gebaseerd op de model-privacy policy van Het Vakcentrum. Leeuwin B.V. is aangesloten bij deze brancheorganisatie.